καταστήματα ποδηλάτων, επισκευές, κ.τ.λ. - Αθήνα

Όλες οι επιχειρήσεις από τον κλάδο που βραβεύτηκαν από την κατάταξη Αετοί.
Διακριθέντες
I
Θέση
III
Θέση
Διακριθέντες
Διακριθέντες

Bike Lab

8.5
Διακριθέντες

Funkyride

8.7
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες

GrCycling

9.9
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες

BalkBikes

9.5
Διακριθέντες
Διακριθέντες

Podilato

8.6
Διακριθέντες
Διακριθέντες

TakenBmx

8.7
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες

Solebike

9.9
Διακριθέντες